وزنه برداران معترض به اردوی تیم ملی برخواهند گشت

خبرگزاری ایرنا :

به گزارش ایرنا، جلسه وزنه برداران معترض با سجاد انوشیروانی سرپرست فدراسیون وزنه برداری در محل فدراسیون برگزار شد.

علی هاشمی، علی داودی، رسول معتمدی، علی هاشمی، مصطفی جوادی، رضا بیرالوند و امیر حقوقی در جلسه با انوشیروانی حضور داشتند.

در این جلسه افزون بر ملی پوشان و انوشیروانی، بهداد سلیمی نیز حضور داشت. در این نشست وزنه برداران مشکلات خود را مطرح کردند و در نهایت دو طرف به توافق رسیدند و وزنه برداران به اردوی تیم ملی بر می‌گردند.

طبق صحبت های انجام شده بین دو طرف، اردوی تیم ملی بزرگسالان فعلا در کمپ تیم های ملی مجموعه آزادی برگزار نمی‌شود.

https://dailies.ir/26/06/2022/%d9%88%d8%b2%d9%86%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%b9%d8%aa%d8%b1%d8%b6-%d8%a8%d9%87-%d8%a7%d8%b1%d8%af%d9%88%db%8c-%d8%aa%db%8c%d9%85-%d9%85%d9%84%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%ae/