جلسه با شمسایی برای تعیین زمان شروع فصل آینده لیگ برتر فوتسال

خبرگزاری مهر:

به گزارش خبرنگار مهر، آرش جابری سرپرست سازمان لیگ فوتسال در خصوص برگزاری جلسه هیات رئیسه این سازمان در استان قزوین گفت: این بیست و پنجمین جلسه هیات رئیسه سازمان لیگ فوتسال بود. درباره مسائلی چون تاریخ شروع فصل بعد لیگ صحبت شد که نیاز به جلسه‌ای با وحید شمسایی (سرمربی تیم ملی فوتسال) و رئیس کمیته فوتسال است تا نتایج آن را به سازمان لیگ بیاورم.

جابری در خصوص زمان بازگشت تماشاگران به سالن‌های فوتسال هم تاکید کرد: به جد دنبال حضور تماشاگران هستیم ولی مستلزم تمهیداتی است که به هیات‌های استانی اعلام کردیم. بعد از آن با ۳۰ درصد ظرفیت در خدمت تماشاگران هستیم. ما هم بی صبرانه منتظریم. لذت ورزش و بخصوص فوتسال به تماشاگران است.

سرپرست سازمان لیگ فوتسال افزود: بازگشت تماشاگران را باید به صورت آزمایشی در یکی دو سالن انجام بدهیم که اگر بدون مشکل پیش رفت در سایر سالن‌ها انجام بدهیم.

https://dailies.ir/16/01/2022/%d8%ac%d9%84%d8%b3%d9%87-%d8%a8%d8%a7-%d8%b4%d9%85%d8%b3%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d8%b9%db%8c%db%8c%d9%86-%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b9-%d9%81%d8%b5%d9%84/