مجمع انتخاباتی فدراسیون بسکتبال به تعویق افتاد

خبرگزاری مهر:

بدین وسیله به اطلاع اعضای محترم مجمع فدراسیون بسکتبال می‌رساند، طبق اعلام دفتر امور مشترک فدراسیون‌های وزارت ورزش و جوانان، جلسه روز یکشنبه ۱۹ دی ماه به تاریخ دیگری موکول شده است.
تاریخ بعدی برگزاری مجمع انتخابات فدراسیون بسکتبال متعاقبا اعلام خواهد شد.

https://dailybulletin.ir/06/01/2022/%d9%85%d8%ac%d9%85%d8%b9-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8%d8%a7%d8%aa%db%8c-%d9%81%d8%af%d8%b1%d8%a7%d8%b3%db%8c%d9%88%d9%86-%d8%a8%d8%b3%da%a9%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d9%84-%d8%a8%d9%87-%d8%aa%d8%b9/