برای مبارزه با دوپینگ در کشتی با کسی تعارف نداریم

خبرگزاری مهر:

به گزارش خبرگزاری مهر، تورج ملک محمدی رئیس کمیته پزشکی فدراسیون کشتی در گفت و گو با روابط عمومی فدراسیون کشتی با بیان این مطلب افزود: در شرایطی که فدراسیون کشتی در قسمت سخت افزاری پوست اندازی کرده و ارتقاء پیدا کرده، کمیته پزشکی هم باید به موازات این تغییرات، پوست اندازی می کرد و در جلسه آخر شورای مدیران آقای دبیر دستوراتی به ما دادند که حتما باید از نیروهای متخصص و دارای مدارک مرتبط در کمیته پزشکی استفاده کنیم.

وی ادامه داد: در این مدت فدراسیون کشتی در زمینه فیزیوترای که یکی از نیازهای اصلی و ضروری کشتی گیران است، دستگاه های بسیار جدیدی را با همکاری و نظارت فدراسیون پزشکی ورزشی خریداری کرده است و از نظر بنده این دستگاها جدیدترین آنها است که در فیزیوتراپی کاربرد دارد. البته باید بگویم که فدراسیون پزشکی ورزشی در خرید جز به جز این دستگاه ها به ما کمک کرده اند . چون در گذشته دستگاهی خریداری می شد، اما این خریدها بدون مطالعه بود و فقط کارشناسی می شد تا دستگاهای مورد نیاز خریداری شود.

رئیس کمیته پزشکی فدراسیون کشتی تصریح کرد: ما کار را به صورتی انجام می دهیم که در خانه کشتی شهید صدرزاده و خانه کشتی شهید هادی، تداخل کاری نداشته باشیم. یعنی اگر اردوی جوانان و نوجوانان در یک خانه کشتی برگزار می شود و همزمان اردوی بزرگسالان در خانه کشتی دیگر برگزار می شود از جهت کار فیزیوتراپی و کار پزشکی و طبیعتا امر ماساژ هیچ تداخلی بین این دو اردو وجود نداشته باشد. چون از نظرما زیبنده نیست که یک کشتی گیر المپیکی با کشتی گیری که هنوز مراحل اولیه را طی می کند و از نظر سنی پایین است در یک جا مورد درمان قرار بگیرند.

وی ادامه داد: وسایل لازم خریداری شده و جانمایی نیز انجام شده و با شروع اروها تداخل کاری نخواهیم داشت. ملک محمدی گفت: دستگاه مگنت برای اندام تحتانی و فوقانی، دستگاه لیرز و دستگاه اولتراسوند، خریداری شده است. ضمن اینکه دستگاه تکار که جدیدترین دستگاه فیزیوتراپی است، تهیه و جانمایی شده است. برنامه این است که در حد واندازه نا م کشتی بعنوان ورزش اول کشور، ما هم در بحث پزشکی این رشته حرکت کنیم.

وی اظهار داشت: مسئله بعدی در خصوص بحث مبارزه با دوپینگ است که تاکید بسیار زیادی از سوی فدراسیون کشتی و شخص آقای دبیر در این دو سال و نیم گذشته شده، که به صورت جدی این موضوع پیگیری می شود. وی افزود: تعامل بسیار خوبی بین فدراسیون کشتی و ستاد ملی مبارزه با دوپینگ وجود دارد .چندین جلسه با ارکان مختلف ستاد ملی مبارزه با دوپینگ در دفتر آقای دبیر داشته ایم. ما در هر لحظه ای خارج از مسابقه داخل مسابقه و داخل اردو از ورزشکاران برحسب شرایط قانونی تست دوپینگ انجام خواهیم داد. هیچ محدودیت تستی نخواهیم داشت. تشخیص با فدراسیون کشتی و کمیته پزشکی است که چه موقع تست گرفته شود تا بتوانیم ورزش پاکی داشته باشیم و قطعا در این مورد با هیچ کسی تعارف نخواهیم داشت.

ملک محمدی گفت: در زمینه ماساژور هم آقای دبیر تاکید داشتند که کمیته پزشکی نظارت دقیقی بر انتخاب ماساژور ها داشته باشند و پس از تایید بتوانیم از بهترین و با تجربه ترین ماساژورها برای تیم های ملی استفاده کنیم. چون ماساژ مهمترین موضوع برای ورزشکاران است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: در خصوص همکاری و تعامل کمیته پزشکی و انستیتو کشتی نیز، حسب دستور ریات فدراسیون همکاری و تعامل بسیار نزدیکی با این مرکز علمی داریم و استقبال زیادی از این همکاری کرده ایم و به دنبال ارتقاء در زمینه پزشکی ورزشی برای مربیان و داوران و ورزشکاران در این موارد داشته باشیم.

برای مبارزه با دوپینگ در کشتی با کسی تعارف نداریم