دعوت وزارت فرهنگ و ارشاد و اسلامی از واردکنندگان برای تامین کاغذ

خبرگزاری ایرنا :

به گزارش ایرنا از معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، در متن دومین اطلاعیه تامین کاغذ این معاونت آمده است: پیرو اطلاعیه قبلی معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مبنی بر تأمین کاغذ مورد نیاز نشر کتاب در سال ۱۴۰۰، به دلیل تأخیر بوجود آمده در تخصیص ارز و اتمام مهلت پروفرم‏ های ارائه شده از سوی شرکت‏ های واردکننده و باعنایت به تصویب مجدد تخصیص ارز ترجیحی برای واردات کاغذ، این معاونت در نظر دارد ۱۵ هزار تن کاغذ تحریر و ۵ هزار تن کاغذ بالکی حوزه نشر را تأمین کند. لذا مجدداً از شرکت های معتبر واردکننده داخلی براساس سوابق واردات و با لحاظ قیمت و کیفیت کاغذ دعوت به ‏عمل می آورد:  

شرکت‏ های متقاضی واردکننده کاغذ می ‏توانند درخواست خود را به همراه پروفرم واردات کاغذ و سوابق حقوقی (شامل: اساسنامه، آخرین آگهی تغییرات مربوط به هیأت مدیره و صاحبان امضاء مجاز، نشانی شرکت)، گردش مالی دو سال اخیر و سوابق تجربی شرکت در پاکت سربسته ممهور به مهر شرکت حداکثر تا پایان روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۲ به دبیرخانه کارگروه کاغذ معاونت امور فرهنگی واقع در میدان بهارستان ـ خیابان کمال الملک ـ ساختمان اصلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ـ طبقه سوم ـ اتاق ۳۲۳ تحویل دهند. به درخواست‏ هایی که پس از تاریخ مذکور ارایه شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.

در ادامه این اطلاعیه آمده است: براساس بخشنامه‏ های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به موجب قوانین و مقررات مربوطه، شرکت منتخب کارگروه مکلف است علاوه بر تضامین لازم همزمان با معرفی به بانک مرکزی جهت اخذ تسهیلات ارزی، ۳۰ درصد از معادل تسهیلات ارزی (مطابق شاخص‎‏های بانک مرکزی) را بابت تضمین عدم انجام تعهدات در موارد مشخص شده ارایه نماید. ضمناً رفع تعهد ارزی و آزادسازی وثایق واردکنندگان کاغذ منوط به تحویل کالا با قیمت مصوب سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به شبکه توزیع کاغذ معاونت امور فرهنگی می‎باشد و در غیر این صورت شرکت واردکننده علاوه بر تضمین یاد شده مکلف به پرداخت مابه ‏التفاوت نرخ ارز ماخوذه (قیمت ترجیحی با قیمت آزاد ارز) است.

این معاونت شماره تماس ۳۸۵۱۲۷۹۸ را برای اطلاعات بیشتر متقاضیان قرار داده است.

اول تیرماه امسال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در پی ادامه روند کمبود و نبود کاغذ در کشور، در اطلاعیه‌ای برای وارد کردن بیش از ۲۰ هزار تن کاغذ تحریر و بالکی از شرکت‌های وارد کننده داخلی دعوت به همکاری کرد.

https://dailybulletin.ir/08/12/2021/%d8%af%d8%b9%d9%88%d8%aa-%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d9%81%d8%b1%d9%87%d9%86%da%af-%d9%88-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%a7%d8%af-%d9%88-%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d9%88%d8%a7%d8%b1/