سازمان جهانی بهداشت برای‌آبله میمون نام انتخاب می‌کند/ آمریکا و اروپا در صدر کشورهای محل شیوع

خبرگزاری فارس :

 

به گزارش خبرنگار گروه علم و پیشرفت خبرگزاری فارس به نقل از بیزنس استاندارد، سازمان جهانی بهداشت (WHO)برای جلوگیری از ایجاد توهین فرهنگی یا اجتماعی، نام‌های جدیدی را برای گونه‌های ویروس آبله میمون که در حال حاضر در گردش هستند،  اعلام می‌کند.

گروهی از کارشناسان جهانی که توسط سازمان جهانی بهداشت  انتخاب شدند، در مورد اسامی جدید تصمیم گرفتند.

سازمان جهانی بهداشت تاکید کرد، به ویروس‌های تازه شناسایی‌شده، بیماری‌های مرتبط و انواع ویروس‌ها باید نام‌هایی داده شود که از توهین به هر گروه فرهنگی، اجتماعی، ملی، منطقه‌ای، حرفه‌ای یا قومی جلوگیری کند و هرگونه تأثیر منفی بر تجارت، مسافرت و گردشگری را به حداقل برساند. 

ویروس آبله میمون زمانی که برای اولین بار در سال ۱۹۵۸ کشف شد نامگذاری شد. انواع اصلی آن بر اساس مناطق جغرافیایی که در آنها مشاهده شده شناسایی شدند.

سازمان جهانی بهداشت در اواخر ماه گذشته رسماً اعلام کرد که شیوع فعلی آبله میمون در چند کشور یک وضعیت اضطراری بهداشت عمومی و نگرانی بین‌المللی است.

بر اساس گزارش وضعیت شیوع آبله میمونی سازمان جهانی بهداشت که در روز چهارشنبه منتشر شد، ۲۷۸۱۴ مورد تایید شده آزمایشگاهی و ۱۱ مورد مرگ ناشی از این بیماری در ۸۹ کشور و منطقه در سراسر جهان گزارش شده است که اروپا و آمریکا بیشترین آسیب را دیده‌اند.

 

 


https://dailies.ir/13/08/2022/%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%ac%d9%87%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%a8%d9%87%d8%af%d8%a7%d8%b4%d8%aa-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%a2%d8%a8%d9%84%d9%87-%d9%85%db%8c%d9%85%d9%88%d9%86-%d9%86/