خیال خام برخی مسوولان دولت قبل خسارات زیادی به کشور وارد کرد

خبرگزاری ایرنا :

محسن پاک آیین شامگاه شنبه در گفت وگو با خبرنگار سیاسی ایرنا، پیرامون اثرگذاری دیدار وزیرخارجه کشورمان با مراجع عظام گفت: دیدار وزیرخارجه کشورمان با مراجع عظام، در زمان که مذاکرات هسته ای برای لغو تحریم ها برگزار می شود یکی از بهترین اقدامات توسط دولت بوده که بیان کننده ایجاد پشتوانه نخبگانی برای مذاکرات پیش رو می باشد. خوشبختانه آنچه توسط مراجع عظام مطرح گردیده با سیاست های کلی نظام که توسط مقام معظم رهبری بیان شده همخوانی داشته و با توجه به تواتر موکدات معظم له، دستگاه سیاست خارجه در همین مسیر یعنی مذاکره در عین اقتدارافرینی قدم برخواهد داشت.

وی افزود: آنچه توسط همه مراجع و مقام معظم رهبری مشترک بوده، لزوم لغو تحریم ها و جلوگیری از هرگونه کارشکنی دوباره توسط طرف های غربی  و آمریکاست. ما در گذشته به دلیل خیال خامی که برخی از مسئولین سیاست خارجه در سرداشتند، خسارت جبران ناپذیری را در عرصه اقتصادی متحمل شدیم. طرف های غربی و امریکا در دولت گذشته تفاهمی را به سرانجام رساندند که در صورت عدم پایبندی بدان کمترین هزینه ای را متحمل شوند و از طرف دیگر طرف ایرانی بیشترین خسارت را ببیند. سهل انگاری های متعدد، ساده انگاری و در نهایت اعتماد بی مورد به غرب توسط تیم مذاکره کننده در دولت روحانی موجب گردید تا در شرایط فعلی ایران قادر به امتیازگیری در قبال عدم تعهدپذیری طرف مقابل نباشد.

 پاک ایین با تاکید به لزوم لغو تحریم ها در مذاکرات وین، بیان داشت: وقتی ما در مذاکرات هسته ای هیچ گونه ضمانت اجرایی را قائل نباشیم طبیعتا همان طور که مراجع نیز تاکید داشتند اقدام به یک تفاهم نامه عوامانه نموده ایم، تفاهم نامه ای که صرفا برای اقناع افکارعمومی بوده و عایدی برای کشور نخواهد داشت. طرف مذاکره کننده ایرانی در دولت رئیسی از ابتدای حضور با هدف لغو تحریم ها وارد مذاکرات شده و به هیچ وجه از اهداف خود پایین نمی اید و به غیر از لغو تحریم ها قانع نخواهد شد.

این کارشناس بین الملل به نگاه بلند مدت تیم مذاکره کننده هسته ای تاکید داشته و گفت: مذاکره ای که فقط برای اقناع عمومی و مذاکره برای مذاکره باشد طبیعتا یک رفتار نمایشی بوده است. ما ولی اگر یک متولوژی بلند مدت برپایه مبانی حقوقی مستدل توسط تیم مذاکره کننده ترسیم شود، دیگر طرف های غربی و امریکایی قادر به زیرپاگذاشتن تفاهم مذکور نخواهد بود ودر این باره مستوجب پرداخت هزینه های بسیاربالا می باشد.

https://dailybulletin.ir/12/12/2021/%d8%ae%db%8c%d8%a7%d9%84-%d8%ae%d8%a7%d9%85-%d8%a8%d8%b1%d8%ae%db%8c-%d9%85%d8%b3%d9%88%d9%88%d9%84%d8%a7%d9%86-%d8%af%d9%88%d9%84%d8%aa-%d9%82%d8%a8%d9%84-%d8%ae%d8%b3%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%b2/