تیم ایرانی با قدرت وارد عرصه مذاکرات شده است

خبرگزاری ایرنا :

سردار رسول سنایی راد شامگاه شنبه در گفت وگو با خبرنگار سیاسی ایرنا درباره مذاکره هوشمندانه ایران در راستای منویات مقام معظم رهبری اظهار کرد: تیم مذاکره کننده ایرانی تجربه مذاکرات قبلی را دارد.
وی با بیان اینکه مهمترین نکته مربوط به دور قبل مذاکرات، خروج آمریکایی ها از برجام و عدم پایبندی به تعهدات بود، ادامه داد:  با توجه به عدم پایبندی و تعهدات غربی ها، تیم مذاکره کننده ایران با قدرت وارد عرصه شده و سعی کرده با ارائه طرح هایی ابتکار عمل را دست گیرد  و پشتوانه کارشناسی هیات ۴۰ نفره را نیز دارد.

سردار سنایی راد درباره تاثیر فضای تبلیغاتی در مذاکرات ایران و غربی ها افزود: نتیجه این توافق باید منافعی برای کشورمان داشته  باشد و تیم مذاکره کننده ایرانی به دنبال فرسایشی شدن مذاکره نیست.

https://dailybulletin.ir/12/12/2021/%d8%aa%db%8c%d9%85-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d9%82%d8%af%d8%b1%d8%aa-%d9%88%d8%a7%d8%b1%d8%af-%d8%b9%d8%b1%d8%b5%d9%87-%d9%85%d8%b0%d8%a7%da%a9%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%b4%d8%af/