قالیباف از عملکرد وزرات بهداشت در مدیریت بیماری کرونا تشکر کرد

خبرگزاری ایرنا :

به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، محمد باقر قالیباف در نشست علنی امروز- سه شنبه- مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی سوال از وزیر بهداشت در واکنش به اظهارات نماینده تبریز  در مورد تضاد منافع در وزرات بهداشت گفت: با اینکه  من ندیدم حضرتعالی کار شخصی در این زمینه انجام دهید، اما واقعیت موضوع تضاد منافع یک سنت غلط در وزارت بهداشت است که مشکلاتی را ایجاد کرده است  و باید به این موضوع توجه شود.

رییس مجلس شورای اسلامی بیان داشت:باید با توجه به حقوق و دستمزد پزشکان ،پزشکان بالینی شاغل در بیمارستان های دولتی را حمایت کنیم.

وی با تشکر از عملکرد وزرات بهداشت گفت: عملکرد وزرات بهداشت و درمان در مدتی که دولت بر سر کار آمد ستودنی است ، زیرا در بحث مدیریت بیماری کرونا به خوبی عمل کردند.

https://dailybulletin.ir/11/01/2022/%d9%82%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a8%d8%a7%d9%81-%d8%a7%d8%b2-%d8%b9%d9%85%d9%84%da%a9%d8%b1%d8%af-%d9%88%d8%b2%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d9%87%d8%af%d8%a7%d8%b4%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1/