فرمانداران اراک و کنارک منصوب شدند

خبرگزاری ایرنا :

به گزارش روز یکشنبه ایرنا از پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت کشور، «امیرهادی» به پیشنهاد استاندار مرکزی برای ۴ سال از سوی وزیر کشور به عنوان فرماندار اراک منصوب شد.

همچنین «عبدالغفور حوت» به پیشنهاد استاندار سیستان و بلوچستان برای ۴ سال از سوی احمد وحیدی وزیر کشور به سمت فرماندار شهرستان کنارک منصوب شد.

https://dailybulletin.ir/02/01/2022/%d9%81%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b1%d8%a7%da%a9-%d9%88-%da%a9%d9%86%d8%a7%d8%b1%da%a9-%d9%85%d9%86%d8%b5%d9%88%d8%a8-%d8%b4%d8%af%d9%86%d8%af/