یکی از مدیران سابق شهرداری کرج به ۵ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد

خبرگزاری تسنیم :

– اخبار استانها –

به گزارش خبرگزاری تسنیم از  کرج،به نقل از دادگستری استان البرز، آرش استکی با بیان اینکه در این پرونده 16 متهم وجود داشتند اظهار داشت : به اتهامات متهمین با عناوین فراهم نمودن موجبات تحقق بزه ارتشا، معاونت در پرداخت رشوه، اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی، جعل در اسناد رسمی از طریق اخذ و ارائه نظر کارشناسی برخلاف واقع، پرداخت رشوه، معاونت در دریافت رشوه و دریافت رشوه در شعبه 117 دادگاه کیفری 2 کرج رسیدگی و احکام مقتضی صادر شد.

مشکل گاز شهرک صنعتی کریم‌آباد ارومیه با ورود دستگاه قضایی برطرف شد
معاون بسیج دانشجویی کشور: دانشجویان بسیجی با هماهنگی دستگاه قضایی به مقابله با فساد اداری می‌پردازند
دستگاه قضایی با 895 ‌تغییر کاربری اراضی زراعی در قزوین برخورد قانونی کرد

وی افزود: پرونده پس از تجدیدنظرخواهی در شعبه 13 دادگاه تجدیدنظر استان البرز، احکام قطعیت یافت.

معاون قضایی رئیس کل محاکم عمومی وانقلاب کرج  بیان کرد: متهم ردیف اول که مدیرکل وقت حقوقی و امور پیمان های شهرداری کرج بوده است به دلیل 6 فقره دریافت رشوه و ادعای اعمال نفوذ به 5 سال حبس، 74 ضربه شلاق، انفصال از خدمات دولتی برای 3 سال، رد و ضبط مال محکوم شده است.

معاون قضایی رئیس کل محاکم عمومی وانقلاب و سرپرست دادگاه های کیفری 2 شهرستان کرج اضافه کرد: سایر متهمان پرونده به مجازات های حبس، جزای نقدی، ممنوعیت از تصدی امور دولتی و ممنوعیت از کارشناسی محکوم شدند.

وی گفت: در یکی از موارد مدیرکل وقت حقوقی و امور پیمان های شهرداری کرج در مورد زمینی که مورد اختلاف شهرداری و مالک بوده است با دریافت رشوه به مبلغ  پنج میلیارد ریال، وعده انصراف شهرداری از پیگیری حقوقی این موضوع و مصالحه شهرداری با مالک را داده است و در کارشناسی غیرواقعی نیز ارزش ملک بیش از دو برابر ارزش واقعی ملک ارزیابی شده بود.

س

https://dailies.ir/17/01/2022/%db%8c%da%a9%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d9%82-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%da%a9%d8%b1%d8%ac-%d8%a8%d9%87-%db%b5-%d8%b3%d8%a7%d9%84/